FINAL

MONIS RAHEEM

SONAKSHI MATHUR

YASHI MAHESHWARI

SHINSHPA AGARWAL

KARISHMA MITTAL

JYOTI VARSHNEY

PRAKHAR GARG

AKANKSHA GUPTA

 

ADITYA MAHESHWARI                  

               

       

 NIKITA AGRAWAL                                                                                            

  

JHARNA GUPTA                    

  

MANSI AGRAWAL                 

 

      TARUN SAINI                                                                       

   

AAKASH BAALIYAN                       

 

NITIKA MENDIRATTA                     

  PRERNA KHANDELWAL                                                   

  

VARUN SETHI                        

 

VATSAL GUPTA

HIMANSHU VARSHNEY

 BHUVAN GUPTA